Venstre i Gentofte

Venstre i Gentofte er på én gang vælgerforening for hele Gentofte Kommune og kommuneforening. Bestyrelsen for Venstre i Gentofte er samtidigt kandidatbestyrelse for opstillingskredsen ved valg til Folketinget, som dækker hele Gentofte kommune.

Hellerup-15 Som medlem af Venstre i Gentofte får du derfor direkte indflydelse på den politik der skal føres, og du får mulighed for at være med til at bestemme kandidaterne til kommunalvalg og folketingsvalg. Endelig har du også inflydelse på, hvem der opstilles til Regionsrådet.

Vi har en velfungerende vælgerforening, hvor nye medlemmer altid er velkomne. Ved regelmæssige debatmøder tager vi aktuelle emner op til drøftelse, og alle fremmødte har lejlighed til at bidrage til meningsdannelsen. Så føler du, at du vil være med til at gøre en forskel og have indflydelse på Venstres politik i Gentofte, så kontakt blot formanden – Pia Loft.

NYT FRA VENSTRE.DK

9 ud af de 10 mest erhvervsvenlige kommuner har en Venstre-borgmester i spidsen. Det skriver Dansk B

Det er en god trafikaftale, hvor vi nu iværksætter en række tiltrængte vejprojekter, som kommunerne

Det blev til flere markante Venstre-aftryk i den netop indgåede aftale om satspuljen på psykiatriomr

Venstres formand Lars Løkke Rasmussen træder inden starten på det næste folketingsår tilbage som for

Venstre indgik i aftes en aftale med regeringen, Dansk Folkeparti og De Konservative om en reform af

Nyhedsbrev